เลเซอร์แผลเป็นนูน

เลเซอร์แผ…

แผลเป็นหากเกิดขึ้นกับสาว ๆ ในบริเวณที่ไม่ต้องการให้เกิด
Hyperhidrosis.in.TH
3 sec read