อีเมล์

[email protected]

เวลาเปิด

Mon - Fri: 7AM - 7PM

ผ่าตัดกระเพาะ บัตรทอง

การผ่าตัดกระเพาะเป็นวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีปัญหาน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนที่ไม่สามารถควบคุมน้ำหนักได้ด้วยวิธีอื่น ๆ ในประเทศไทย บัตรทอง หรือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลมอบให้แก่ประชาชนเพื่อให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก การผ่าตัดกระเพาะเป็นหนึ่งในบริการที่ครอบคลุมภายใต้บัตรทอง ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรับการรักษาที่มีคุณภาพโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย

บทความนี้จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์หลักของการผ่าตัดกระเพาะ บัตรทอง รวมถึงขั้นตอนการรับบริการและการเตรียมตัวก่อนและหลังการผ่าตัด เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเตรียมตัวและรับบริการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย เพื่อให้คุณมีความเข้าใจและมั่นใจในการตัดสินใจรับการผ่าตัดกระเพาะด้วยบัตรทอง

ผ่าตัดกระเพาะคืออะไร?

การผ่าตัดกระเพาะ (Bariatric Surgery) เป็นการผ่าตัดที่มุ่งเน้นในการลดขนาดกระเพาะอาหารเพื่อช่วยในการลดน้ำหนัก โดยมีหลายวิธี เช่น การผ่าตัดแบบ Gastric Bypass, Sleeve Gastrectomy และ Adjustable Gastric Banding การผ่าตัดนี้มักจะถูกแนะนำสำหรับผู้ที่มีปัญหาน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนที่ไม่สามารถควบคุมน้ำหนักได้ด้วยวิธีอื่น ๆ

ประโยชน์ของการผ่าตัดกระเพาะ

 • ช่วยลดน้ำหนักอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วน เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ
 • ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความสามารถในการทำกิจกรรมประจำวัน

ความเสี่ยงของการผ่าตัดกระเพาะ

ความเสี่ยงของการผ่าตัดกระเพาะ

 • ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด เช่น การติดเชื้อ เลือดออก หรือการเกิดลิ่มเลือด
 • ปัญหาทางโภชนาการเนื่องจากการดูดซึมสารอาหารที่ลดลง
 • ความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิต

การผ่าตัดกระเพาะไม่ใช่เพียงแค่การลดขนาดกระเพาะอาหารเท่านั้น แต่ยังเป็นการปรับเปลี่ยนระบบการย่อยอาหารทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้น้อยลง การผ่าตัดนี้จึงต้องการการดูแลและการติดตามผลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ ผู้ป่วยยังต้องมีความมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิตเพื่อให้ผลลัพธ์ของการผ่าตัดเป็นไปตามที่คาดหวัง

สิทธิประโยชน์ของบัตรทองในการผ่าตัดกระเพาะ

บัตรทอง หรือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลไทยมอบให้แก่ประชาชนเพื่อให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก การผ่าตัดกระเพาะ บัตรทองเป็นหนึ่งในบริการที่ครอบคลุมภายใต้บัตรทอง

สิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุม

 • การตรวจและประเมินสภาพร่างกายก่อนการผ่าตัด
 • ค่าผ่าตัดและค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
 • การติดตามผลและการดูแลหลังการผ่าตัด

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้บัตรทอง

 • ผู้ป่วยต้องมีดัชนีมวลกาย (BMI) ที่สูงเกินเกณฑ์ที่กำหนด
 • ต้องผ่านการประเมินจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและได้รับการอนุมัติให้ทำการผ่าตัด
 • ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการบัตรทอง

การใช้บัตรทองในการผ่าตัดกระเพาะไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีปัญหาน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพได้มากขึ้น นอกจากนี้ การใช้บัตรทองยังช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลและการติดตามผลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักและการปรับปรุงสุขภาพโดยรวม

ขั้นตอนการรับบริการผ่าตัดกระเพาะด้วยบัตรทอง

การรับบริการผ่าตัดกระเพาะ บัตรทอง มีขั้นตอนที่ชัดเจนและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ ขั้นตอนการลงทะเบียนและการขอรับบริการ

 • ตรวจสอบสิทธิ์บัตรทอง ว่าคุณมีสิทธิ์ใช้บัตรทองและโรงพยาบาลที่คุณต้องการเข้ารับการรักษาเข้าร่วมโครงการหรือไม่
 • นัดหมายพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดกระเพาะเพื่อประเมินสภาพร่างกายและความเหมาะสมในการผ่าตัด
 • แพทย์จะทำการประเมินและหากเห็นว่าคุณเหมาะสมจะทำการส่งเรื่องเพื่อขออนุมัติการผ่าตัด
 • การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ในการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด เช่น การงดอาหารและน้ำก่อนการผ่าตัด

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • บัตรประชาชน
 • บัตรทอง
 • ประวัติการรักษาและผลการตรวจสุขภาพล่าสุด

การเตรียมตัวและการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การผ่าตัดเป็นไปอย่างราบรื่นและลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อน นอกจากนี้ การมีเอกสารที่ครบถ้วนและการปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์จะช่วยให้กระบวนการรับบริการเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดกระเพาะ

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดกระเพาะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การผ่าตัดเป็นไปอย่างราบรื่นและลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อน

คำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินให้เหมาะสม เช่น การลดปริมาณอาหารและการเลือกอาหารที่มีประโยชน์

 • เพิ่มการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย
 • การงดอาหารและน้ำ ปฏิบัติตามคำแนะนำในการงดอาหารและน้ำก่อนการผ่าตัดตามที่แพทย์กำหนด

การเตรียมตัวทางร่างกายและจิตใจ

 • พักผ่อนให้เพียงพอเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการผ่าตัด
 • การสนับสนุนจากครอบครัว ขอความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อนฝูงเพื่อให้มีกำลังใจและความมั่นใจในการผ่าตัด

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการเตรียมร่างกายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเตรียมจิตใจให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น การมีความเข้าใจและการเตรียมตัวที่ดีจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหลังการผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การมีการสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อนฝูงจะช่วยให้ผู้ป่วยมีกำลังใจและความมั่นใจในการผ่านกระบวนการผ่าตัดและการฟื้นฟู

การดูแลหลังการผ่าตัดกระเพาะ

การดูแลหลังการผ่าตัดกระเพาะ

การดูแลหลังการผ่าตัดกระเพาะเป็นขั้นตอนที่สำคัญไม่แพ้การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด เพื่อให้ร่างกายฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วและลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อน

 • การพักฟื้นในโรงพยาบาล ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และพยาบาลในการพักฟื้นในโรงพยาบาล
 • การรับประทานอาหาร เริ่มรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายและมีประโยชน์ตามคำแนะนำของแพทย์
 • การออกกำลังกายเบา ๆ เริ่มออกกำลังกายเบา ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย

การติดตามผลและการดูแลระยะยาว

 • การนัดหมายตรวจสุขภาพ เข้ารับการตรวจสุขภาพตามนัดหมายเพื่อประเมินผลการผ่าตัดและการฟื้นฟู
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินให้เหมาะสมและยั่งยืน
 • การสนับสนุนทางจิตใจ ขอความช่วยเหลือจากกลุ่มสนับสนุนหรือผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเพื่อช่วยในการปรับตัวและการดูแลสุขภาพจิต

บทสรุป 

การผ่าตัดกระเพาะ บัตรทอง เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนที่ไม่สามารถควบคุมน้ำหนักได้ด้วยวิธีอื่น ๆ การเตรียมตัวและการดูแลหลังการผ่าตัดเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การผ่าตัดเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ